Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Masarac fins a:

Població

Figueres

Girona

Perpinyà

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

14 Km

48,6 Km

54,4 Km

145,1 Km

235,6 Km

279,3 Km