Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Masarac fins a:

Població

Figueres

Girona

Perpinyà

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

14 km

48,6 km

54,4 km

145,1 km

235,6 km

279,3 km