Ple

 • Compet猫ncies del Ple
  • Controlar i fiscalitzar els 貌rgans de govern.
  • Prendre els acords relatius a la participaci贸 en organitzacions supramunicipals.
  • Aprovar els plans i altres instruments d鈥檕rdenaci贸 i gesti贸 establerts per la legislaci贸 urban铆stica.
  • Aprovar el Reglament Org脿nic Municipal.
  • Crear i regular 貌rgans complementaris.
  • Determinar els recursos propis de car脿cter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
  • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que 茅s permesa per l鈥檃lcalde o la Comissi贸 de Govern.
  • Aprovar les formes de gesti贸 dels serveis i els expedients de municipalitzaci贸.
  • Acceptar la delegaci贸 de compet猫ncies feta per altres administracions p煤bliques.
  • Plantejar conflictes de compet猫ncia a altres entitats locals i a la resta d鈥檃dministracions p煤bliques.
  • Aprovar la plantilla del personal, la relaci贸 dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecci贸 de personal i per als concursos de provisi贸 de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complement脿ries dels funcionaris i el nom i el r猫gim del personal eventual.
  • Exercir accions administratives i judicials, en mat猫ria de compet猫ncia plen脿ria.
  • Alterar la qualificaci贸 jur铆dica dels b茅ns de domini p煤blic. Alienar el patrimoni.
  • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovaci贸 exigeix una majoria qualificada.
 • Convocat貌ries de Plens
 • Calendari de Plens
 • Actes dels Plens