Edictes

Exercici: 2024 Bop: 111-0 Edicte: 4834 AJUNTAMENT DE MASARAC - Segona aprovació inicial de la modificació núm. 3 del POUM de Masarac, per a la creació de dues noves zones de serveis tècnics en sòl no urbanitzable, i del conveni urbanístic que l'acompanya
Exercici: 2024 Bop: 108-0 Edicte: 4774 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 103-0 Edicte: 4421 AJUNTAMENT DE MASARAC - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 34-0 Edicte: 1159 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació inicial del padró de l'aigua i escombraries del 4t. trimestre de 2023
Exercici: 2024 Bop: 24-0 Edicte: 855 AJUNTAMENT DE MASARAC - Relació d'admesos i exclosos de manera provisional del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs de mèrits excepcional, d'una plaça d'auxiliar administratiu/va (C2), subjecta a estabilització
Exercici: 2024 Bop: 13-0 Edicte: 198 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació inicial de l'Avantprojecte "instal·lació fotovoltaica per a autoconsum municipal de 23,09 kWp, amb una potència nominal de 20" al local social de Vilarnadal
Exercici: 2024 Bop: 13-0 Edicte: 191 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exericici 2024
Exercici: 2024 Bop: 13-0 Edicte: 190 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 13-0 Edicte: 188 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 4 del POUM de Masarac
Exercici: 2024 Bop: 9-0 Edicte: 94 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació definitiva de la modificació de la Plantilla de personal per a l'exercici 2023