Edictes

Exercici: 2023 Bop: 174-0 Edicte: 7609 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovaci贸 inicial de la modificaci贸 n煤m. 3 del Pla d'Ordenaci贸 Urban铆stica Municipal de Masarac, per a la creaci贸 d'una nova zona de serveis t猫cnics en s貌l no urbanitzable
Exercici: 2023 Bop: 151-0 Edicte: 6549 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovaci贸 inicial del padr贸 de l'aigua i escombraries del segon trimestre de 2023
Exercici: 2023 Bop: 149-0 Edicte: 6443 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovaci贸 inicial de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal n煤m. 5, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2023 Bop: 141-0 Edicte: 6059 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovaci贸 inicial de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dits n煤mero 2/2023 en la modalitat de suplement de cr猫dit, finan莽at amb c脿rrec al romanent l铆quid de tresoreria
Exercici: 2023 Bop: 140-0 Edicte: 6000 AJUNTAMENT DE MASARAC - Delegaci贸 de compet猫ncies del Ple a l'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 140-0 Edicte: 5999 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovaci贸 del r猫gim de dedicacions, retribucions, assist猫ncies i indemnitzacions dels membres de la corporaci贸
Exercici: 2023 Bop: 123-0 Edicte: 5197 AJUNTAMENT DE MASARAC - Exposici贸 p煤blica del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 105-0 Edicte: 4442 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 de la plantilla de personal
Exercici: 2023 Bop: 105-0 Edicte: 4441 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovaci贸 definitiva del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 52-0 Edicte: 1835 AJUNTAMENT DE CABANES - Informaci贸 p煤blica de la constituci贸 de l'Agrupaci贸 dels municipis de Cabanes i Masarac per al sosteniment en com煤 del lloc de treball de Secretaria Intervenci贸