Consulta pública prèvia ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera de Masarac

L’Ajuntament de Masarac té interès a tramitar l’aprovació de la nova ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera i, de conformitat amb l’art. 133.1 de la Llei 39/22015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), amb l’objectiu de promoure […]

1 2 3 4